Nina Haja Nawe

126 – Nina Haja Nawe
“I Need Thee Every Hour”

1
Nina haja nawe kila saa;
Hawezi mwingine kunifaa.

Chorus
Yesu nakuhitaji vivyo kila saa!
Niwezeshe mwokozi, nakujia.

2
Nina haja nawe; Kaa nami,
Na maonjo haya, hayaumi.

3
Nina haja nawe; kila hali,
Maisha ni bure, uli mbali.

4
Nina haja nawe; Nifundishe,
Na ahadi zako, zifikishe.

5
Nina haja nawe; Mweza yote,
Ni wako kabisa, siku zote.

126

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.