Tafuta Daima Utakatifu

134 – Tafuta Daima Utakatifu
“Take Time To Be Holy”

1
Tafuta daima utakatifu;
Fanya urafiki na Wakristo tu;
Nena siku zote, na Bwana wako,
Baraka uombe kwa kila jambo.

2
Tafuta daima utakatifu;
Uwe peke yako ukimwabudu;
Ukimwangalia Mwokozi wako,
Utabadilishwa kama alivyo.

3
Tafuta daima utakatifu;
Kiongozi wako awe Yesu tu;
Katika furaha au huzuni,
Dumu kumfuata Yesu Mwokozi.

4
Tafuta daima utakatifu;
Umtawaze Roho moyoni mwako,
Akikuongoza katika haki,
Hufanywa tayari kwa kazi yake.

134

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.