137 – Saa Heri Ya Sala
“‘Tis The Blessed Hour Of Prayer”

1
Saa heri ya sala tunapojidhili,
Kama tukija kwake Yesu rafiki;
Tukiwa na imani kwamba yu mlinzi,
Waliochoka sana watapata raha.

Chorus
Saa ya sala, iliyo heri;
Waliochoka sana watapata raha.

2
Saa heri ya sala, ajapo Mwokozi,
Ili awasikie watoto wake.
Hutwambia tuweke miguuni pake
Mizigo yetu yote: tutapata raha.

3
Saa heri ya sala, wawezapo kuja Kwa Bwana
Yesu wanaojaribiwa;
Moyo wake mpole, atawarehemu;
Waliochoka sana watapata raha.

4
Saa heri ya sala tutakapopewa,
Mibaraka ya roho, tukimwamini;
Kwa kuamini kweli hatutaogopa;
Waliochoka sana watapata raha.

137

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.