Huniongoza Mwokozi

151 – Huniongoza Mwokozi
“He Leadeth Me”

1
Huniongoza Mwokozi, ndipo nami hufurahi,
Niendapo pote napo, ataniongoza papo.

Chorus
Kuongoza hunishika; kwa mkono wa hakika;
Nitaandamana naye Kristo aniongozaye.

2
Pengine ni mashakani nami pengine rahani;
Ni radhi, ijapo yote, yupo nami siku zote.

3
Mkono akinishika kamwe sitanung`unika;
Atakachoniletea ni tayari kupokea.

4
Nikiisha kazi chini sitakimbia mauti;
Kushinda ni ya hakika nikiongozwa na Baba.

151

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.