Karibu Na Wewe, Mungu Wangu

L152 – Karibu Na Wewe, Mungu Wangu
“Nearer My God To Thee”

1
Karibu na wewe, Mungu wangu; Karibu zaidi, Bwana Wangu.
Siku zote niwe karibu na wewe, Karibu zaidi, Mungu wangu.

2
Mimi nasafiri duniani, Pa kupumzika sipaoni,
Nilalapo niwe karibu na wewe, Karibu zaidi, Mungu wangu.

3
Yote unipayo yanivuta; Pa kukaribia nitapata;
Na nielekezwe karibu na wewe; Karibu zaidi, Mungu wangu.

4
Na kwa nguvu zangu nikusifu, Mwamba, uwe maji ya wokovu;
Mashakani niwe, karibu na wewe, Karibu zaidi, Mungu wangu.

5
Na nyumbani mwa juu, Baba yangu; Nikinyakuliwa toka huko,
Kwa furaha niwe pamoja na wewe, Karibu zaidi Mungu wangu.

152

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.