Yanipasa Kuwa Naye

154 – Yanipasa Kuwa Naye
“I Must Have The Saviour With Me”

1
Yanipasa kuwa naye, Mwokozi Bwana wangu.
Akiwa karibu nami, napata nguvu kweli.

Chorus
Moyo hauogopi, wala kutikisika.
Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda.

2
Yanipasa kuwa naye, kwani nategemea;
Anaweza kufariji na maneno matamu.

3
Yanipasa kuwa naye maisha yangu yote;
Yakiwapo majaribu na mashaka yo yote.

4
Yanipasa kuwa naye katika njia zangu;
Macho yake yaongoza hatua zangu zote.

154

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.