Uniongoze Yehovah

156 – Uniongoze Jehova
“Guide Me O Thou Great Jehovah”

1
Uniongoze, Yehova, Ni msafiri chini;
Ni mnyonge, u hodari, `Nilinde kwa mkono.
Unitunze, unilinde, Unionyeshe njia!

2
Na kisima cha uzima, Maji ya utabibu,
Fungua kwa moyo wangu, Ninywe na kuponyeka!
Uninyweshe, unilishe, Hata nimetosheka.

3
Wakati wa kuuvuta, Ule mto Yordani,
Hofu yangu ufariji, `Nione uso wako.
Nyimbo shangwe, nyimbo shangwe, Nitaimba daima.

156

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.