Tarumbeta Ya Mwana

168 – Tarumbeta Ya Mwana
“When The Roll Is Called Up Yonder”

1
Tarumbeta ya mwana itakapolia mara,
Milele itakapopambazuka,
Nao wa haki watakapokusanyika ng`ambo,
Majina yaitwapo, lo! – niweko.

Chorus
Majina yaitwapo, lo! –
Majina yaitwapo, lo! –
Majina yaitwapo, lo! –
Majina yaitwapo, lo! –
Niweko.

2
Siku ile watakatifu watakapoamka,
Na kuondoka huru kaburini;
Watakapokusanyika makaoni kule juu,
Majina yaitwapo, lo! – niweko.

3
Tutende kazi kwa yesu mchana kutwa kwa bidii,
Tutangaze kote pendo lake kuu;
Nayo kazi itakapotimika hapa chini,
Majina yaitwapo, lo! – niweko.

168

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.