Mfalme Ajapo

172 – Mfalme Ajapo
“I Called To The Feast”

1
Mfalme wetu atuita tukae karamuni kwake;
Itakuwaje nasi kule Bwana ajapo?

Chorus
Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo!
Itakuwaje na sisi, Bwana akija?

2
Atavikwa vizuri sana, taji badala ya miiba;
Kweli tokeo la fahari Bwana ajapo.

3
Kwa furaha awakubali wenye mavazi ya arusi;
Tu wa heri tukimridhisha Bwana ajapo.

4
Kutakuwako na utengo: watalia waliomwasi;
Cha kutisha kitambo kile Kristo ajapo!

5
Mfalme utupe neema sisi tunapokungoja,
Tusiogope kukuona ujapo Bwana.

172

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.