Tukimgojea

174 – Tukimgojea
“We Know Not The Time When He Cometh”

1
Sijui atakapokuja, Mchana au usiku;
Labda sa-a ya alasiri. Pengine ni alfajiri.
Hutwambia tuwe tayari, Ta-a zetu tusizime;
Ili ajapo atukute; Tuwe tukimngoja Yeye.

Chorus
Tu—kimngoje—a, (Kukesha, tunakungoja Wewe)
Tu—kimngoja—a, (Kukesha, tunakungoja Wewe)
Tu—kimngoja—a, (Kukesha, tunakungoja Wewe)
Twakesha, twamngoja Yeye.

2
Nakumbuka huruma zake, Bei ya wokovu wetu;
Aliacha nyumba tukufu Awafilie wabaya.
Ninadhani itampendeza, Kama sisi watu wake,
Tukionyesha pendo letu, Tuwe tukimngoja Yeye.

3
Ee Yesu, Mwokozi mpendwa, Wajua nalihifadhi
Tumaini la kukuona. La kukaribishwa nawe.
Ukija kwa watu wengine, Kama mhukumu wao,
Kwangu utakuwa rafiki, Nakesha, nakungojea.

174

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.