Ati Tuonane Mtoni

176 – Ati Tuonane Mtoni?
“Shall We Gather At The River”

1
Ati tuonane mtoni? Maji mazuri ya mbingu;
Yanatokea mwangani, penye kiti cha Mungu.

Chorus
Naam, tuonane mtoni! Watakatifu, kwenu ni mtoni!
Tutakutanika kule mtoni penye kiti cha Mungu.

2
Tukitembea mtoni na Yesu Mchunga wetu,
Daima tu ibadani usoni pake kwetu.

3
Tukisafiri mtoni tutue ulemeao
Wema wa Mungu yakini; una taji na vao!

4
Kwang`ara sana mtoni cha Mwokozi ni kioo,
Milele hatuachani tumsifu kwa nyimbo.

5
Karibu sana mtoni, karibu tutawasili,
Mara huwa furahani na amani ya kweli.

176

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.