Watafurahi

179 – Watafurahi
“Joy By And By”

1
Wavunaji watafurahi, pale watakaporudi,
Wakiyaleta mavuno hata Yerusalemu.

Chorus
Furaha wataipata, furaha hata milele,
Furaha, wataipata, wakati wa mavuno.

2
Na siku ile tutaimba, kumshukuru na kumsifu,
Bwana Yesu Jumbe wetu, kule Yerusalemu.

3
Wavunaji watafurahi makaoni mwa milele,
Yaliyowekwa tayari kule Yerusalemi.

179

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.