Zaburi 4

Zaburi 4
1 Ee Mungu wa haki yangu, uniitikie niitapo; Umenifanyizia nafasi wakati wa shida; Unifadhili na kuisikia sala yangu.

2 Enyi wanadamu, hata lini utukufu wangu utafedheheka? Je! Mtapenda ubatili na kutafuta uongo?

3 Bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia mtauwa; Bwana atasikia nimwitapo.

4 Mwe na hofu wala msitende dhambi, Tafakarini vitandani mwenu na kutulia.

5 Toeni dhabihu za haki, Na kumtumaini Bwana.

6 Wengi husema, Nani atakayetuonyesha mema? Bwana, utuinulie nuru ya uso wako.

7 Umenitia furaha moyoni mwangu, Kupita yao wanapozidishiwa nafaka na divai.

8 Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, Maana Wewe, Bwana, peke yako, Ndiwe unijaliaye kukaa salama.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.